۱۳۹۴ شهریور ۱۶, دوشنبه

نیرومنش: اسنادی در دست دارم که استاد طاهری سال گذشته در حالت اعتصاب غذا و در زیر شکنجه در گذشته است


من ادله و شواهد و اسنادی در دست دارم که نشان میدهد استاد طاهری سال گذشته در حالت اعتصاب غذا و در زیر شکنجه در گذشته اند، بنابراین با طرح سوال «استاد طاهری کجاست؟» خواستار رویت ایشان در مکانی عمومی همچون مرخصی نوروز ۹۲ ایشان شدیم تا حکومت ایران را مجبور به تن دادن به آزمون راستی آزمایی درباره ی ادعای زنده بودن ایشان کنیم، ولی همانطور که میبینید خانواده و وکیل بجای همصدا شدن با شاگردان استاد طاهری برای رویت معلمشان، در مقابل آنها ایستادند و درست از همان زمان اتهاماتی که به مدت ۴ سال ازسوی حکومت متوجه من بود شدت گرفت.

 
ساخت سال 1388 گفتار نو.قدرت گرفته با بلاگر تبدیل شده به سیستم بلاگر توسط Deluxe Templates. طراحی شده بوسیله Masterplan. . بهینه شده برای سیستم فارسی مجتبی ستوده